Dragocena družinska zapuščina

Natančnih podatkov katerega leta je bila koča zgrajena ni, domačini pa že vrsto let govorijo, da je stara več kot 200 let. Koča je bila del večjega kmečkega posestva, katerega glavna stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem naj bi pogorela že konec 19. stoletja. Stala je na vrhu sadovnjaka ob zgornji gozdni cesti, ki pa je takrat še ni bilo in je bil dostop do glavne hiše mimo obstoječe koče in gor ob robu travnika.

Danes so vidne samo manjše ruševine temeljev hiše. Manjša koča pa je bila od glavne hiše oddaljena nekaj sto metrov in je bila namenjena hlapcem. Prvotno je koča obsegala le dva preprosta prostora, manjšo črno kuhinjo in spalnico (desni del obstoječe hiše).

V šestdesetih letih 20. stoletja so hiši dodali hodnik in še dva prostora na mestu, kjer je prej stala drvarnica. Popolnoma je bila adaptirana med leti 2011 in 2015, ko je bilo obnovljeno ostrešje in vsi notranji prostori. V naslednjih štirih letih pa še okolica in spremljevalni objekti.

Del hiše še vedno sestavljajo prvotne tesane brune, ki so nekoč bile zatesnjene z mahom in glino. Koča ima svoje vodno zajetje, saj je področje bogato z vodnimi izviri.

Posestvo je v lasti naše družine  že od leta 1928.

Prvi pisni viri posestva segajo v leto 1775, ko je Mihael Dobnig posestvo prodal Ignaciju Homerju.

VSAJ OD LETA 1775

zgodovinski dokumenti

od 1775
LASTNIKI SKOZI ZGODOVINO

Do 1775               Mihael DOBNIK

1775 –1806        Ignac HOMER in Ursula HOMER

1806 – 1841       Filip HOMER

1841 – 1857       Matej  in Marjeta HOMER.

1857 – 1869       Lovrenc in Jožefa KRAJNER

1869 –1904        Jacob KELLNER

1904 – 1928       Justus SEGALLA

1928 – 1958       Alfonz in Franja PERNAT

1958 – 2007       Hrabroslav PERNAT

2007 –                 Saša   PERNAT

IZ ZEMLJIŠKIH KNJIG
PISNI VIRI

Raziskovanje v Pokrajinskem arhivu Maribor je razkrilo lepo število starih kupoprodajnih pogodb, posojilnih ali zastavnih pogodb in ostalih informacij o zgodovini posestva in prejšnjih lastnikih. Zanimiv je zemljevid posestva iz leta 1826, ki smo ga našli v Frančiščejskem katastru za Štajersko (1823-1869), ki ga hranijo v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani.

Inventar iz leta 1806
zanimivosti iz zgodovine

Še posebej zanimiva je Zbirka zemljiških knjig gospoščin ter magistratov mest in trgov 1713 - 1895, kjer smo našli popis inventarja kot dodatek k zapuščinski razpravi ob smrti Ignaca Homerja iz leta 1806.