POIMENOVALI SMO SE KOČA DOBNIK

Ime koča Dobnik izvira iz poimenovanja domačinov, ki so tej hiši vedno rekli koča, pa čeprav je to ime bolj rezervirano za planinske koče. Hiša je bila koča, ker so v njej skozi zgodovino živeli hlapci in kočarji (najemniki), ljudje s socialnega dna.  

Pred vami je kratka zgodba nastanka počitniške hiše Koča Dobnik v obdobju od 2000 do 2019. V hiši se nahaja knjiga s podrobnejšim opisom sprememb.

Koča Dobnik je v 19. stoletju služila kot preprosta hiša za hlapce, ki so delali na posestvu Spodnji Dobnik. V 20. stoletju so v njej bili pretežno nastanjeni socialno najbolj ogroženi prebivalci. Na prelomu novega tisočletja pa so se začela izvajati posamična obnovitvena dela.

Vsa dela je družina izvajala v lastni režiji ob pomoči sorodnikov in lokalnih obrtnikov.

V letu 2008 je bila izvedena dograditev hiše in zmanjšanje prvotnega balkona (ganka) na zadnji strani zaradi povečanja hodnika in izgradnje stopnic v zgornje nadstropje. Na koncu ganka je bilo prvotno stranišče na štrbunk. Od leta 2011 se je s popolno prenovo ostrešja, ki je bilo neobdelano, z zemljo na tleh, pričela postopna obnova vseh prostorov v hiši.

Leta 2013 smo prenovili tudi streho paviljona. V letu 2016 je sledila izdelava prostora za žar. V letu 2018 smo dogradili veliko teraso, odprto ognjišče in finsko savno. Leta 2019 pa smo popolnoma obnovili še okolico hiše.