SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za nastanitev so sestavni del rezervacije, ki jo skleneta Asfalting d.o.o., kot upravitelj počitniške hiše Koče Dobnik (v nadaljevanju Koča Dobnik) oz. pooblaščena agencija in gost, ki se prijavlja za nastanitev.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je gost sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil najem koče. Z določili splošnih pogojev in navodil se gost lahko seznani na spletni strani https://www.koca-dobnik.si.
Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo najema koče in se nanj nanašajo ti splošni pogoji.

PRIJAVA

Gost se lahko prijavi za najem Koče Dobnik, direktno, ali v vsaki pooblaščeni agenciji, ki ponuja najem. Ob prijavi je gost dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahtevajo splošni pogoji Koče Dobnik.
Gost mora ob rezervaciji navesti sledeče podatke: ime in priimek, naslov, kraj in državo, število oseb, število otrok in njihovo starost.
V primeru, da gost ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava gosta je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o gostovi odpovedi namestitve. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek gosta in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Koče Dobnik ali vsakega pooblaščenega zunanjega sodelavca.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko gost izvrši plačilo na transakcijski račun Asfalting d.o.o.
Stroški rezervacije, ki jo gost plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja. Preostali del plača najemnik najmanj 8 dni pred začetkom namestitve oz. kakor je dogovorjeno.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja gost ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o odpovedi aranžmaja. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamčijo gostu prosto mesto pri namestitvi.
Gost plačilo izvrši z nakazilom na TRR Asfalting d.o.o. Turistično takso je možno plačati v gotovini na lokaciji počitniške hiše.

CENE

Cene namestitev so razvidne iz cenika na spletni strani Koče Dobnik in pri vseh pooblaščenih agencijah in se smatrajo kot veljavne. Objavljene cene so z DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in vsebin programov. Cenik je veljaven 1 leto in se objavi konec decembra. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Počitniško hišo je možno najeti za minimalno 2 dneva.

STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

Če ni drugače določeno, so v ceno najema, všteta določila, ki so navedena na spletnih straneh Koče Dobnik. Dnevni najem koče s celotno opremo, porabo vode, elektrike, gretja, drv, uporabo finske savne in ohišnice ter končno čiščenje. Hiša se ne oddaja v najem za zabave in piknike.
Turistična taksa se plača ob plačilu najema koče na TRR ali po zaključeni nastanitvi v gotovini.
Možen je tudi samostojni najem finske savne. Rezervacije oziroma koriščenje savne je možno v času, ko v počitniški hiši ni gostov.

GOSTOVA ODPOVED

Gost ima pravico do odpovedi aranžmaja na mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko gost odpove najem, ima Koča Dobnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je gost predložil odpoved:

• do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – brez stoškov. Če je ob rezervaciji bilo plačanih 30% cene najema, se ta znesek vrne gostu.
• od 29 do 14 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
• od 13 do en delovni dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja.
• Odpoved na dan namestitve ali neudeležba brez odpovedi 100% cene najema.

Ob odpovedi najema mora gost to odpoved podati pisno.

Med namestitvijo lahko gost prekine le to na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če gost svojo namestitev prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
Gost lahko po sklenitvi rezervacije spremeni določene dele iz rezervacije, obliko namestitve, datum namestitve, število in imena ljudi…, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi najema. V primeru spremembe se lahko zaračuna razlika nastalih stroškov, če je prišlo do sprememb pri rezervaciji (število oseb).

V primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) vam ob predložitvi ustreznega potrdila povrnemo 100% cene najema.

PRAVILA IN POGOJI ZA NAKUP IN UPORABO DARILNIH BONOV

Darilni bon je lahko uporabljen v celoti ali se uporabi kot delno plačilo za namestitev v počitniški hiši Koča Dobnik ali pri samostojnem najemu finske savne.
Vse nočitve ali druge storitve, ki bodo poravnane z darilnim bonom, morajo biti vnaprej rezervirane pri Asfalting d.o.o. Darilni bon mora biti predložen ob rezervaciji ter ob prihodu, še preden gost koristi storitve.
Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino niti delno, niti v celoti.
Veljavnost darilnega bona je napisana na samem darilnem bonu oziroma je darilni bon veljaven največ 2 leti od izdaje darilnega bona. Darilni bon po izteku veljavnosti ne more biti koriščen, razen če nas gost še pred iztekom kontaktira oziroma predloži zdravstvena poročila o stanju, ki ga je zadržalo od koriščenja darilnega bona.

Koča Dobnik ne more sprejeti odgovornosti za izgubo ali krajo darilnih bonov. Darilni boni niso zamenljivi, če so izgubljeni, poškodovani, ukradeni ali potekli in so neveljavni, če so spremenjeni, fotokopirani ali reproducirani.
Koča Dobnik ni odgovorna, če lastništvo darilnih bonov prejemniku poveča kakršno koli dodatno davčno odgovornost.
Darilni bon se šteje kot veljaven, če je na njem viden podpis ter štampiljka podjetja.
Koča Dobnik si pridržuje pravico, da ne sprejme uničenih ali okrnjenih darilnih bonov.
V primeru, da vrednost darilnega bona ne pokriva celotnih stroškov nastanitve ali drugih storitev, mora kupec izplačati preostanek v gotovini ali z nakazilom na TRR. Podjetje Asfalting d.o.o. si pridržuje pravico do zahtevanega depozita ob rezervaciji.

Podjetje Asfalting d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb zgoraj navedenih pogojev brez predhodnega obvestila.

UPORABA PODATKOV

Koča Dobnik vse pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s pisno potrditvijo rezervacije pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo zakonske in pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene statistične obdelave. V kolikor gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na aranžma.

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Koče Dobnik je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Mariboru. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

V PRIMERU NAMESTITVE V POČITNIŠKI HIŠI

Vstop v kočo je možen po 15.00 na dan pričetka najema. Zadnji dan je potrebno kočo izprazniti oziroma zapustiti do 10.00.
V primeru kakršnekoli poškodbe inventarja ali škode nastale na objektu, ste odgovorni za kritje stroškov popravila ali nadomestnega nakupa.

Lovrenc na Pohorju, 3. 6. 2019
Asfalting d.o.o.
Tadej Lesjak l.r.
direktor

Asfalting d.o.o., Počitniško naselje 25, 2344 Lovrenc na Pohorju